H E R D E N K E N  I S  D O O R G E V E N
Eddo Verdoner Oud-minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid signaleerde dat door toenemend gebruik van internet en social media en de complottheorieën rondom COVID-19 het antisemitisme in de samenleving zichtbaarder is geworden. Daardoor is er veel onrust in de Joodse gemeenschap en ook daarbuiten. Dit was voor hem de belangrijkste aanleiding om, met instemming van de Tweede Kamer, deze functie in het leven te roepen. De tweede reden is dat er een versnipperde aanpak was omdat antisemitisme bij verschillende ministeries lag, maar ook op verschillende plekken bij de lokale overheid. Een derde reden is dat de aanpak die er is vaak incidenteel gestuurd is. In plaats van een lange termijn aanpak die ook echt kijkt naar oorzaak en gevolg. Tenslotte werd ook vanuit de Europese Unie elk land aangeraden om een nationaal coördinator aan te stellen om het probleem aan te pakken. Eddo Verdoner werd door Grapperhaus benaderd en verzocht deze taak op zich te nemen. Eddo Verdoner is een bekend gezicht in Joods Nederland. Naast voorzitter van het CJO was hij bestuurslid van het CIDI, is lid van de PvdA en verbonden aan de Nederlands Israëlitische Gemeente Utrecht. Bewustwording van het bestaan en ontstaan van antisemitisme is voor hem een essentiële voorwaarde om het te bestrijden. Een complicerende factor is dat uitingen van antisemitisme steeds veranderen. Er zijn veel, ook tegengestelde verschijningsvormen. Zo kunnen Joden aan de ene kant worden neergezet als de veroorzakers van het coronavirus of juist weer degenen zijn die profiteren van de bestrijding ervan. ‘We kunnen het ons niet veroorloven om achterover te leunen en te denken dat het wel over gaat. We moeten antisemitisme gelijk herkennen en aanpakken. Dat vergt actief beleid.’ Organisaties in de samenleving w.o. synagoges kunnen een impuls geven aan antisemitismebestrijding op bijvoorbeeld scholen en sportverenigingen. Scholen moeten niet alleen de Holocaust behandelen, maar ook aandacht geven aan uitingen van antisemitisme. Van belang is verder het herdenken van de Holocaust en het vieren van het jodendom. Het blijven vertellen van het verhaal van de Holocaust zorgt voor begrip van waartoe antisemitisme kan leiden. Naast het herdenken van de Holocaust is het koesteren van het tegenwoordige Joodse leven echter ook belangrijk. Onbekend maakt immers onbemind. JBestellen en betalen kan via onze webwinkel. Je ontvangt dan een bevestiging per mail, dat geldt als toegangsbewijs. Zonder inschrijving vooraf is entree mogelijk, mits het aantal bezoekers daarmee de 50 niet overschrijdt i.v.m. veiligheidsvoorschriften. Gelijk bestellen is dus raadzaam. Betalen zonder voorinschrijving kan contant of d.m.v. pinnen.
Terug naar lezingenoverzicht Terug naar lezingenoverzicht