H E R D E N K E N  I S  D O O R G E V E N
Cees van Zutphen Er moest een keer een eind aan komen. Na 40 jaar heeft Cees van Zutphen (87) het besluit genomen dat de muziekcursus in de synagoge van Borculo zijn laatste zal zijn. Vier decennia lang heeft hij op de hem zo kenmerkende wijze velen laten kennis maken met klassieke muziek of daarin door laten groeien. Fabuleus is zijn parate kennis. En wel van het hele spectrum dat klassieke muziek heet. Meer dan een kladje met wat aantekeningen heeft hij niet nodig, zo op het oog maakt hij daar nauwelijks of geen gebruik van. Hij heeft wel eens laten doorschemeren dat hij niet veel op heeft met de moderne componisten. Ze hebben geen ruimte ingenomen in zijn muziekcursussen. We vinden het jammer dat zijn naam niet meer zal voorkomen op de activiteitenkalender van de synagoge. Het was een vertrouwde naam, die voor velen de prikkel was om zich opnieuw op te geven voor zijn muziekcursus. Dat kan dus nog één keer als hij het volle licht laat schijnen op die muzikale gigant, die Duitse componist, musicus, virtuoos en dirigent, Ludwig van Beethoven (1770-1827). Cees van Zutphen weet in 6 bijeenkomsten het hele muzikale leven van Beethoven voorbij te laten komen. Te beginnen bij zijn door hem zeer bewonderde en inspirerende leermeesters, Haydn en Mozart. Via zijn vroege werken zullen in 2 bijeenkomsten de geheimen van alle 9 symphonieën worden ontsluierd. Zijn oorstrelende pianoconcerten, waaronder het 5e pianoconcert, de Kaiserliche, krijgen nog meer glans als Cees erover vertelt. De vijfde bijeenkomst is een muzikale mix van piano- viool- en cellosonate tot strijkkwartetten. Als afsluiting krijgt natuurlijk de enige opera die Beethoven schreef aandacht, ‘Fidelio, die oorspronkelijk ’Leonore’ heette. Zoals Beethoven werd geïnspireerd begeesterde hij op zijn beurt tijdgenoten als Schubert en navolgers als Brahms. Daarmee sluit Cees deze cursus en zijn lange carrière als muziekverteller af.
Terug naar cursussenoverzicht Terug naar cursussenoverzicht