H E R D E N K E N  I S  D O O R G E V E N
Evenementen 2022/2023 Open Monumentendagen 2023 Op zaterdag 9 en zondag 10 september van 12:00 tot 16:00 uur. Toegang: gratis. Een gift wordt gewaardeerd. De Stichting Open Monumentendag werd in 1986 opgericht. De nieuwe Monumentenwet 1988 zorgde ervoor dat monumenten in het land dichter bij de mensen kwamen te staan. Het publiek was enthousiast. Open Monumentendag bracht op laagdrempelige wijze een breed publiek met monumenten in aanraking en vergrootte zo de belangstelling en daarmee de instandhouding van monumenten. De synagoge in Borculo opent haar deuren gastvrij voor bezoekers tijdens de landelijke open monumentendagen. Van 12:00 tot 16:00 uur is iedereen van harte welkom en wordt in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen in de synagoge en het daarnaast gelegen mikwe, het rituele badhuis. Gidsen zijn aanwezig om, wanneer gevraagd, het verhaal te vertellen dat verbonden is met de geschiedenis van de joden in Borculo door de eeuwen heen. De synagoge is onlosmakelijk verbonden met de Borculose gemeenschap en daarmee een publiek historisch monument dat het verdient bewaard en gekoesterd te worden. Nadat het een aantal jaren volkomen verkommerd was, is het door de inspanningen van velen geworden tot wat het nu is, een luisterrijk gebouw dat een rijkdom aan herinneringen in zich bergt. Herinneringen die doorverteld moeten blijven worden. Onder het motto ‘Herdenken is doorgeven’ heeft de stichting zich tot taak gesteld de geschiedenis te blijven vertellen. Dat krijgt vorm door het ontwikkelen van educatieve projecten voor scholieren, de inrichting van exposities, een rijk voorzien documentatiecentrum, een stadswandeling ‘Sporen van Joods leven’ en rondleidingen, ook tijdens de openstelling tijdens de Open Monumentendagen.